Zlatý odznak Italsko-české komory pro Roberto Brazzale

Zlatý odznak Italsko-české komory pro Roberto Brazzale

Na tradičním Vánočním galavečeru Italsko-české obchodní a průmyslové komory, který se konal 17. prosince v Hotelu Intercontinental v Praze, obdržel prezident skupiny Brazzale, pan Roberto Brazzale, „Zlatý odznak Komory“. Významné ocenění Italsko-česká obchodní a průmyslová komora udělila za důležitou podnikatelskou činnost, kterou rozvíjí v České republice, a která přispěla k upevnění a rozvoji italského průmyslu…