Všeobecné obchodní podmínky rozvozu La Formaggeria Gran Moravia

I. Základní ustanovení:

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného Zboží běžné spotřeby (dále jen Zboží) dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil dle § 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník, dále jen NOZ) uzavírané mezi Prodávajícím a Zákazníkem dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 a násl. NOZ

 1. Prodávající: La Formaggeria Gran Moravia

Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory 98, 78401 Litovel
Prodávající je zapsán pod spisovou značkou B 2699 vedenou u Krajského soudu v Ostravě.
Prodávající je plátcem DPH.
IČ: 63319551
DIČ: CZ63319551

(dále jen „Prodávající„)

Kontaktní údaje:
Jsou zveřejněny na internetových stránkách v kategorii „prodejny La Formaggeria Gran Moravia„.

 1. Kupující (dále jen Zákazník či Spotřebitel) – fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

II. Způsob dopravy a dodací lhůta

Objednané Zboží bude dle provozních možností dodáno od pondělí do pátku a v časovém rozmezí, které uvedl řidič nebo Prodávající Zákazníkovi při dokončení objednávky.

V rámci Prahy, Brna a Olomouce má Zákazník možnost si Zboží nechat doručit:

 1. Přímo od zaměstnance sítě La Formaggeria Gran Moravia. Pro nákupy v hodnotě vyšší než 600 Kč je doprava zdarma v rámci obvodu města. Pro nižší nákup nebo větší vzdálenost než obvod města, bude účtováno dopravné se sazbou 20 Kč/Km. Dopravné bude účtováno z prodejen La Formaggeria
  1. Praha Letňany
  2. Brno Zelný Trh
  3. Olomouc Horní náměstí

Přibližná dodací lhůta pro objednávky od pondělí do pátku

 • do 14 hod.               dodání od 16. do 19 hod. stejný den
 • po 14 hod.               dodání od 16 do 19.hod následující den
 1. Přes aplikaci Liftago tak, že Zákazník
  1. Má nainstalovanou aplikaci Liftago a v ní zaregistrovanou platební kartu
  2. Do aplikace zadá místo obchodu a místo doručení, pak klikne na ikonku „Nákup“.
  3. Řidič zavolá Zákazníkovi a dohodne si detaily dodání.
  4. Zákazník vidí hned na displeji cenu dopravy
  5. Zákazník zaplatí čas strávený v prodejně La Formaggeria se sazbou 6 Kč za minutu.
  6. Řidič Liftaga vyzvedne a zaplatí nákup v prodejně La Formaggeria Gran Moravia a doručí Zákazníkovi do vybraného místa.
  7. Zákazník zaplatí přes aplikaci cenu za nákup, cenu dopravy a čas strávený v prodejně

Dodací lhůta dle aplikace Liftago.

 

V rámci Českých Budějovic, Liberce, Ostravy a Zlína má Zákazník možnost si Zboží nechat doručit:

 1. Přes aplikaci Liftago, stejným způsobem popsaným v bodě II. 2.

Dodací lhůta dle aplikace Liftago.

 

V rámci Hradce Králové:

1. Přes taxislužbu, kterou prodejce objedná pro zákazníka za těchto podmínek:

a. Pro nákupy v hodnotě vyšší než 1000 Kč do 6 Km od OC Futurum je rozvoz zdarma
b) Pro nákupy nižší než 1000 Kč
– do 6 Km od OC Futurum, 120 Kč za rozvoz včetně převzetí nákupu v prodejně a dodání
– nad 6 Km od OC Futurum, 20 Kč/Km za rozvoz, a 6Kč za minutu za převzetí nákupu v prodejně
Zákazník zaplatí rozvoz a nákup řidičovi taxislužby v hotovosti.
Přibližná dodací lhůta:
– pro objednávky do 16 hod. dodání od 16. do 19 hod. stejný den
– pro objednávky po 16 hod. dodání od 16 do 19 hod. následující den

III. Způsob provedení objednávky Zboží

  1. 1. Schematický postup pro objednávku Zboží je uveden na www.laformaggeria.cz pod záložkou „Rozvoz“.
  1. 2. Pokud Zákazník vybral dopravu dle bodu II.1. objedná Zboží telefonicky u Prodávajícího na následujících telefonních číslech:
  1. – Praha, Prodejna La Formaggeria NC Letňany 234 002 618
  1. – Brno, Prodejna La Formaggeria Zelný Trh 542 214 836
  1. – Olomouc, Prodejna La Formaggeria Horní Náměstí 585 242 931
  1. 3. Pokud Zákazník vybral dopravu dle bodu II.2.
  1. a. je povinen si před objednáváním Zboží ověřit, zda služba Liftago poskytovaná spolu s dodávkou Zboží je pro místo dodání dostupná.
  1. b. objedná Zboží telefonicky u Prodávajícího na telefonních číslech uvedených v seznamu „prodejny La Formaggeria Gran Moravia“
  1. nebo
  1. c. objedná Zboží telefonicky u řidiče z aplikace Liftago.
  1. 4. Zákazníci z Hradce Králové objednají telefonicky Zboží a dopravu u Prodávajícího na telefonním čísle 770 195 074.
  1. 5. Pro objednání, Zákazník vybere požadované Zboží, a objednávku nadiktuje telefonicky. Objednávka Zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci Zboží. Prodávající upozorňuje Zákazníky, že telefonické popisy prodávaného Zboží jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného Zboží.
  1. 6. Dárkové poukazy La Formaggeria Gran Moravia rozvážíme pouze s nákupem.
  1. 7. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek Zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno Zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto Zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.
  1. 8. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil při objednání a předáním Zákazníkovi v místě určeném Zákazníkem či jím pověřené osobě, která potvrdí převzetí Zboží platbou.
  1. 9. Zásilka se Zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

IV. Ceny Zboží

 1. Platné ceny Zboží jsou sdělené Zákazníkovi Prodávajícím. Tato cena Zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky.
 2. Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

V. Způsob potvrzení objednávky Zboží

 1. Před odjezdem na adresu dodání řidič zavolá, že je na cestě a sdělí cenu nákupu. Zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

VI. Způsob placení

 1. Při dodání zboží zaměstnancem prodejny sítě La Formaggeria:

Upřednostněná bude platba kartou přes platební terminál, který bude mít řidič u sebe, nebo, v případě problému s přenosem, může řidič akceptovat platbu hotově.

 1. Při dodání přes aplikaci Liftago:

Zákazník zaplatí přes aplikaci cenu za nákup, cenu dopravy a čas strávený v prodejně se sazbou 6 Kč za minutu.

 1. V Hradci Králové: Zákazník zaplatí dopravu, převzetí nákupu a nákup řidičovi taxislužby v hotovosti.
 2. Dárkovým poukazem La Formaggeria Gran Moravia nelze hradit nákup spojený s rozvozem.

VII. Pravidla pro koupi alkoholu osobami mladšími 18ti let

 1. Nákup alkoholu není umožněn osobám mladším 18ti let. V případě, že vznikne při předání Zboží pochybnost o tom, že Zákazník není starší 18ti let, musí svůj věk prokázat věrohodným průkazem totožnosti.

VIII. Převzetí Zboží

 1. I přes všechna opatření k dodržení teplotního řetězce je nezbytné, aby si Zákazník řádně prohlédl Zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu výrobku, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti řidiče záznam o poškození zásilky či o chybějícím počtu kusů. Tento postup pak usnadní případnou reklamaci vady Zboží či jeho množství.

IX. Změna a Storno Objednávky

 1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení, její změna je možná pouze, pokud se Prodávající ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané Zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné nejpozději do 18:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Zboží. Od okamžiku, kdy je Zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

X. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného Zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat. Při prodeji Zboží Zákazníkům Prodávající odpovídá za to, že Zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.
 2. Záruční doba Zboží je Prodávajícím poskytována do konce expirační doby uvedené na obalech.
 3. Lhůty pro uplatnění reklamace:
  a. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané Zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
  b. Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Prodávajícího nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí Zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství Zboží atd.)
  c. Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí Zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi, resp. po převzetí Zboží.
 4. Odstranitelné vady a odstoupení od Smlouvy:
  a. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u potravin podléhajících rychlé zkáze např. potraviny živočišného původu, nebo potravin, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého Zboží např. poškodí-li Zákazník ochranný obal Zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci potravin.
  b. Za odstranitelné vady se považují takové vady Zboží, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a jakost Zboží. Zákazník má právo u odstranitelných vad na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Pokud Prodávající neodstraní vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit.
  c. S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP, Zákazník souhlasí, že Prodávající je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené Zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Prodávající oprávněn Zboží neprodleně zlikvidovat.
  d. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel.
  e. Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U Zboží podléhajícího zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.

XI. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu, např. elektronicky na emailovou adresu uvedenou na stránkách prodejny La Formaggeria Gran Moravia nebo telefonicky na tel. dle bodu č. III a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.
 2. Právo Zákazníka na odstoupení. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad Zboží (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)
 3. Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce Zboží, tj. potravin, nápojů nebo jiného Zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto Zákazník nemůže od smlouvy na dodávku Zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 a násl. NOZ.
 4. Právo Prodávajícího na odstoupení. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání Zboží, a to jen v případě nedostupnosti Zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny Zboží. Před odstoupením je ale Prodávající vždy povinen kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

XII. Řešení sporu

 1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

XIII. Ochrana osobních údajů spotřebitele

 1. Prodávající (v pozici správce osobních údajů) zpracovává se souhlasem Zákazníků osobní údaje Zákazníků v souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679, dále jen „GDPR“), a to jméno, adresu a telefon. Tyto údaje slouží pouze k vyřízení zákaznických objednávek a nebudou nikde uložené ani je nebude možné uložit pro třetí strany, které by je mohly použít.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Zákazníkem, kterým je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách laformaggeria.cz
 3. Tyto VOP byly aktualizované dne 27.03.2020.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou ke stažení ve formátu PDF zde.