Pro prodejny v Praze aktuálně hledáme vhodné kandidáty/kandidátky na pozici

 

asistent/ka prodeje v LA FORMAGGERIA Gran Moravia

Co vám můžeme nabídnout?

 • finanční ohodnocení fix + jisté provize z tržeb
 • stravenky, 5 týdnů dovolené, podpora výuky cizích jazyků, placené přesčasy
 • výhodné volání v rámci firemní sítě i mimo ní
 • naturální plnění 2,5 Kg másla a 500g sýru Gran Moravia měsíčně
 • Baby bonus pro rodiče při narození dítěte 25 000,-Kč hrubého
 • příspěvek na školku pro rodiče na RD
 • příspěvek na ubytování pro zaměstnance mimo region
 • exkurze do naší sýrárny
 • kvalitní produkty, které je radost prodávat
 • tým kolegů, které jejich práce baví
 • příjemné, nově vybavené pracovní prostředí
 • slevy na nákup

Chtěli byste se stát součástí našeho pražského týmu? Pak zašlete životopis na kozaniova@brazzale.cz.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Brazzale Moravia a.s., IČO: 63319551, Tři Dvory 98 (část obce), Litovel, okres Olomouc, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Udělený souhlas je dobrovolný a lze ho kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat, a to písemně na adrese sídla zaměstnavatele nebo e-mailem na adrese: helpdesk@brazzale.cz, rovněž tak můžete učinit při uplatnění práv (i) – (vi).
Další informace o zpracování údajů společností Brazzale Moravia a.s., IČO: 63319551, Tři Dvory 98 (část obce), Litovel, okres Olomouc, poskytuje správce na emailové adrese helpdesk@brazzale.cz.